Velperpoort Station Arnhem

The Velperpoort Station project concerns a temporary intervention to improve the appearance of the gray character of the station until the redevelopment . In collaboration with the Municipality of Arnhem, Pro Rail and designer Hanneke van de Pol, it has been decided to give the emerging Fashion Quarter a face at this location. According to the travelers, Velperpoort station was the least attractive and unsafe public transport hub in the east of the Netherlands and a quick solution was sought for this. By placing large photo panels (with colorful fashion photos), the Velperpoort station suddenly acquired a large urban character and has since been mentioned more and more in the same breath as the Modekwartier. It became the entrance to the Fashion Quarter.  Soon after that, mupis were placed, where the hip posters of the creative fashion entrepreneurs from the neighborhood were displayed. Now years later, this is the place where you can have lunch in a hip restaurant and cycle in and out of the Fashion District in a pleasant way.

Het project Station Velperpoort betreft een tijdelijke ingreep om het grauwe karakter van het station tot aan de herinrichting een beter aanzien te geven . In samenwerking met Gemeente Arnhem, Pro Rail en ontwerpster Hanneke van de Pol, is er besloten, het Modekwartier in opkomst, op deze locatie een gezicht te geven.  Station Velperpoort was volgens de reizigers het minst aantrekkelijke en onveiligste openbaar vervoer knooppunt van Oost-Nederland en daar werd een snelle oplossing voor gezocht.  Door het plaatsen van grote foto panelen (met kleurrijke fashion foto’s) kreeg het Velperpoort station ineens een groot stedelijk karakter en werd sindsdien steeds vaker in 1 adem genoemd met het Modekwartier. Het werd de toegang tot het Modekwartier.  Snel daarna werden er mupi’s geplaatst, waar de hippe posters prijkten van de creatieve Modeondernemers uit de wijk. Nu jaren later is dit de plek waar je gaat lunchen in een hip tentje en de Modewijk op een prettige manier in en uit fiets.