Tile design bridge

Hommelsepoort Arnhem

The Tile design by Hanneke van de Pol is located under the Hommelsepoort (a train viaduct) and is the district designation for Sint Marten and Klarendal. The design is inspired by the old-fashioned lace curtains and embroidery that symbolize the domestic atmosphere in the neighbourhoods.

The design for the tile pictures originated in 2009 with graphic designer Hanneke van de
Pol . She had been living in Klarendal for quite some time by then and felt that the neighborhood could be quite proud of itself and should show it. “I was looking for something metropolitan. So that you think: wow, I’m really just entering a neighborhood! I was thinking of the tile panels in metro stations in cities such as Paris and London. But for this work I also looked closely at the environment. The houses around the Hommelsepoort, the bridge itself, the atmosphere of the neighbourhood… The pattern of the tile pictures consists of the colors black and off-white. They give an old-fashioned, classic atmosphere. If you look closely at the patterns around the words ‘Klarendal’ and ‘Sint Marten’ you will discover two different atmospheres. For the Klarendal side, a motif based on a fabric pattern was chosen and a flower pattern for Sint Marten. The knitting and stitch motifs that served as inspiration for the design are a reference to the unique atmosphere of, for example, the cozy lace curtains that you can still find in Klarendal. That is the small-scale that I wanted to give the work, its own and recognizable. Finally, there are ornaments in the frame of the tableaus that you can also see in the bridge itself.”

—————————

Het idee voor de tegeltableaus ontstond in 2009 bij grafisch ontwerpster Hanneke van de
Pol . Zij woonde toen al geruime tijd in Klarendal en vond dat de wijk best trots kon zijn op zichzelf en dat ook mocht laten zien. “Ik zocht naar iets grootstedelijks. Zodat je denkt: wow, ik kom echt even een wijk binnen! Daarbij dacht ik aan de tegeltableaus in metrostations van steden als Parijs en Londen. Maar ik heb voor dit werk ook goed gekeken naar de omgeving. De huizen rond de Hommelsepoort, de brug zelf, de sfeer van de wijk… Het patroon van de tegeltableaus bestaat uit de kleuren zwart en gebroken wit. Die geven een ouderwetse, klassieke sfeer. Als je goed kijkt naar de patroontjes rondom de woorden ‘Klarendal’ en ‘Sint Marten’ ontdek je daarin twee verschillende sferen. Voor de kant van Klarendal is gekozen voor een motief gebaseerd op een stofpatroon; voor Sint Marten een bloemenpatroon. De brei- en steekmotieven die als inspiratie dienden voor het ontwerp, zijn een verwijzing naar de unieke sfeer van bijvoorbeeld de gezellige kanten gordijntjes die je nog aan kunt treffen in Klarendal. Dat is het kleinschalige dat ik het werk mee wilde geven, het eigene en herkenbare. Tot slot zitten er in de omlijsting van de tableaus ornamenten die je ook in de brug zelf terugziet.”