Velperpoosrt940


velp7velp1

 

velp1

velperpoort2

velp4

velp4

 

In opdracht van de Gemeente Arnhem & Prorail heeft Hanneke van de Pol een aantal functionele ingrepen gedaan waardoor de beleving van het Velperpoortstation in Arnhem in korte tijd verbeterd is. Met behulp van grote fotobeelden en het aanbrengen van kleurvlakken op de juiste plek is het stationgebouw een grootstedelijk onderdeel geworden van het Modekwartier. De locatie werd als grauw, grijs en niet veilig bestempeld door bezoekers en omwonenden.

Met een relatief klein budget is deze ingreep een grote verbetering voor het straatbeeld en de beleving van de locatie. Het station is nu een plek die door jong en oud als prettig wordt ervaren en wordt het nu als positief straatbeeld voor de wijk neergezet.

 

url